Federal Territories Director Lands And Mines Office

Selamat datang ke portal Sistem Integrated Sistem Pengurusan Aduan Agensi Awam (iSPAAA) Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (PPTGWP). Sebarang pertanyaan, cadangan, maklum balas dan aduan bagi ketiga-tiga PPTGWP (WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya dan WP Labuan) boleh disalurkan melalui sistem ini.

Kaedah atau saluran penyampaian aduan/maklum balas PPTGWP :
o Sistem iSPAAA PPTGWP
o Surat Menyurat
o E-Mel
o Panggilan Telefon
o Kaunter Pertanyaan Bahagian/Unit
o Borang Aduan Pelanggan
o Media

Bagi memastikan setiap pertanyaan, cadangan, maklum balas dan aduan yang diterima dan diurus dengan berkesan, kerjasama pengadu untuk melengkapkan maklumat peribadi dengan lengkap amatlah dihargai.
Sebarang pertanyaan mengenai pengurusan iSPAAA PPTGWP, sila hubungi:

Unit Komunikasi Korporat
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras 0-4, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
43650 KUALA LUMPUR
Tel. : 603-26103 3344, Faks :603-2610 3498